»موضوعات
قال رسول الله (ص) : إنی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق:
فرصت‌ها و تهدیدهای عصر جهانی‌شدن برای تربیت اخلاقی جوانان

فرصت‌ها و تهدیدهای عصر جهانی‌شدن برای تربیت اخلاقی جوانان

جهانی شدن یکی از پدیده هایی است که زندگی انسان معاصر را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از ابعاد ‏زندگی بشری که از فرآیند جهانی شدن متاثر می گردد، فرهنگ و به تبع آن تربیت اخلاقی جوانان است. ‏لذا تبیین و شناخت تربیت اخلاقی جوانان و تاثیرپذیری آن از‏‎ ‎‏ جهانی شدن از اهمیت فراوانی برخوردار ‏است. این تحقیق بر آن است که به فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن برای تربیت اخلاقی جوانان بپردازد. ‏بدین منظور به شرح و توصیف مفهوم جهانی شدن، توصیف اخلاق و تربیت اخلاقی پرداخته شده است. ‏سپس در فصل سوم مولفه های اخلاق که در این پژوهش فضایل اخلاقی(عفت، شجاعت، حکمت، عدالت) به ‏عنوان مولفه اخلاق مورد نظر است. و مولفه های جهانی شدن که ابعاد جهانی شدن(اقتصادی، سیاسی، ‏فرهنگی) است، توضیح داده شده است. لازم به ذکر است که از مولفه های اخلاق عفت و از مولفه های ‏جهانی شدن، فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. پس در فصل چهارم به بررسی تاثیر مولفه های جهانی ‏شدن بر مو لفه های تربیت اخلاقی جوانان پرداخته شده است. و در فصل آخر هم با دسته بندی تجزیه و ‏تحلیل یافته ها نتایج زیر حاصل شد. جهانی شدن تهدید هایی نظیر؛ تضعیف باورهای دینی در جوانان، ‏تلاش برای نامتعهد کردن جوانان نسبت به عفت و ارزشهای اخلاقی از طریق تحریف معنای آزادی، تضعیف ‏احساس خود ارزشمندی و ترغیب به بی تفاوتی نسبت به ارزشهای اخلاقی در میان جوانان، هدایت زنان ‏جوان به سوی بدحجابی، رواج فرهنگ مصرف گرایی در جوانان را به وجود آورده است، و در کنار تهدیدها ‏فرصت ها یی چون اهمیت یافتن اصل اخلاقی همکاری و تفاهم، تعاملات جهانی اخلاقیات در میان جوانان ‏ادیان مختلف‌، تبادل اطلاعات میان جوانان از فرهنگ های مختلف را فراهم ساخته است.‏

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “فرصت‌ها و تهدیدهای عصر جهانی‌شدن برای تربیت اخلاقی جوانان”

طراحی سایت
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار
قالب وردپرس